• sayandeep007 30w

    jawani dil meh hona cahia umar meh kya rakha hai....
    ball tapha khake jai toh choka warna chaka hai....
    ┬ęsayandeep007