• jinalp 20w

  મોટી ને કાળી આંખો ,જેમાં ડૂબવા ની.ઈચ્છા થઈ ગઈ.
  ને મન ના માન્યું નામ વાંચવા થી મથામણ થઈ ગઈ
  કંઈક લખી દે એ બહાને વાત ની શરૂઆત થઈ ગઈ
  મજાક મજાક માં નવીન જ એક મુલાકાત થઈ ગઈ

  લખ્યું એ વાંચ્યા પછી જવાબ આપવો જરૂરી હતો
  એ બહાને પસંદ ના પસંદ ની પણ વાત થઈ ગઈ
  બે પાગલ ભેગા થયા દુનિયા નજર અંદાજ થઈ ગઈ
  સાથે કરેલી સફર ને ગીતો ની અસર યાદ રહી ગઈ

  વિચાર્યા કરતા ગણું અલગ હતું તારું વ્યક્તિત્વ
  પણ તું આમ જ રહે એ પણ એક ઈચ્છા થઈ ગઈ
  એ વાતો ને થોડી મુલાકાતો જીવનભર યાદ રહી ગઈ
  કડવી કોફી તારી મેં મારી ચા ની.એક દોસ્તી થઈ ગઈ