• tathagatthakur22 6w

    Yahaan zyadatar apni fitrat ke gulam hain
    Chehre ek aur das pehchan hain

    Har mausam ke sath ye kirdaar badal lete
    Baatein nek hain inke aur iraade haraam hai

    @tathagtatthakur