• murshad 6w

    By unknown writer

    Read More

    Mishra ❤

    Badal hona bhaut muskil hai

    Rona padta hai khud dusro ko khush krne ke liye