• kateel 24w

    Dil ka wo kaam jo muddat se nahi ho paya
    Tum agar haath laga do to hua rakha hai