• thesunilmalik 22w

    Utha li sahrab to parwaah nhi,
    Ke sarabhi kahlaunga mai,
    Kyunki peene se jayada to
    yaaro ka dil bahalaunga mai.

    ┬ęthesunilmalik