• _jannat 6w

    Ab kya dar kuch kho dene se
    jab
    zindagi m zindagi hi kho di hai