• ishant2k 22w

    Sach!

    Fikar to teri aaj bhi karte hai,

    Bas Zikar karne ka haqq nahi raha..