• haaledil 35w

  Humare desh ko tabhi hind kaha jata hai

  Insaaf ke naam par maaf kiya jata hai
  Humare desh ko tabhi hind kaha jata hai

  Ladkiyon ke pahenawe se unko aanka jata hai
  Humare desh ko tabhi hind kaha jata hai

  Der raat tak ladkiyon ka ghoomna jaha galat kaha jata hai
  Humare desh ko tabhi hind kaha jata hai

  Jaha aaye din ladkiyon ki rooh ko kuchal diya jata hai
  Humare desh ko tabhi hind kaha jata hai

  insaaf ke naam par jaha gunehgaron ko jeevan daan diya jata hai
  Humare desh ko tabhi hind kaha jata hai

  ©haaledil