• newstar 9w

    Han tum mere sath ho par Pas nahi ho
    Sona chahati hnu par yaad arehi he tumhari