• chaozdesigner 9w

  TRN o OU 2U2

  V Trnave jE KRáSNE TaK
  AKo LeN a iBa vO SNE
  A NeCH tO tAK aJ oStaNe
  Na krÁTKO a Aj nA VEKy
  ...
  poZERáM sa nA zrKaDLO
  na seBa šAK iBA na krÁTKo
  čo mi poVieš zrKa DieLKO ?
  je zo MNa iBa TAké DiVa DieLKo ?
  ...
  a ZByDe mi AJ na trsÁTKO ?
  Tak aJ tAK NeCH aJ oSTANe
  a NeCH sa AJ tAK STaNe
  šAK jE TO Aj ceLKoM jaSNe
  a Nie LeN iBA nA CU krÁTKO
  ...
  BLíž Si TY a aJ JA a Ja ?
  BLíž Už Si CELKOM HEJ VER Mi
  a TO aJ VERu TO Mi VER HEJ
  VeLmi až PEKeLne je PEKne
  BLíZáTKO Si Mi LízÁTKO
  ...
  ;-)
  ©chaozdesigner