• sanu01 5w

    Allah

    "Jab dua aur koshish say baat na baney toh faisla Allah per chod do, Allah apne bando'n ke barey main behtar fesla kerney wala hai"
    ┬ęsanu01