• arpitacarr 5w

  Arpitar Diary

  Ashbona Ar Firee Ami Jotoi Barayo Haath,
  Felbona Ar Chokher Jol Jotoi Koro Aghat,
  Pathor Ke Korle Aghaat Haath E Betha Paye,
  Koshte Jar Jibon Gora Tar Ki Kichute Koshto Hoye???
  Dukkho Namer Station E Thamlo Jibon Gari,
  Aajo Khuje Pelamna Ami Kothaye Shukher Bari,
  Bidhatar Kolome Bodhaye Chilona Ar Kali,
  Shukh Namer Jayegata Tai Aaj O Amar Khali...