• mahakk 10w

    Kuch na kaho toh badh jaate hai aapke number aur kuch keh do toh kat jaate hai saare ke saare number ☺☺☺