• gakku15807 9w

    Pyer

    Tum Mera phla zarur ho or
    akhari bhi tum hi hogi har bar or
    ┬ęgakku15807