• tangled_soul 6w

    ......

    Sab jhute hai sab juth bol te hai