• prajuchettri1 10w

    Baru rajneeti ko kura gara mo

    sita sahana sakchu

    Tara love ko kura nagara hai guys

    Daath jharna gari dinchu feri

    ┬ęprajuchettri1