• official_anasansari 6w

    Zindagi Me 04

    —————————————————————

    Zindagi me apne aur parae ki pechan bhi door jane se hi hoti hai warna pas rehke tu log matlab se bhi milne ate hai

    —————————————————————

    ©official_anasansari