• best_sayings 5w

    Allah ki mohabbat ke siwa har mohabbat ko zawal hai.
    Rab ki mohabbat ke illawa duniya ki koi mohabbat sacchi nahi,
    Aur rab asliyat dekha deta hai har rishte, har mohabbat ki.
    Phir wo sab kuch dekha kar insan se kehta hai,
    "Ab bata tera mere siwa kon hai? "