• __nishi__ 10w

    Use paane ki chaah hai jo
    Mujhe pana chahta hai....
    Use bhulna hai
    Jise mai pana chahti thi...