• namu18 6w

    Paristhiti ki paat shala hi insaan ko sahi siksha deti he.