• 0000maqsood 6w

  Badal gaye tum

  Jo khate thee hume ni badalenge kbhi
  Jo khate thee nahi badalenge kbhi....
  Aj unki woh baat jhoot sabit hogayi..
  Tha pyaar aur ab b hai jab thoda dur the hum
  Aur aj khareeb hokar b dur hi hai.....