• binay2018 23w

  " ପ୍ରେୟସୀ "

  ବିଶ୍ରାମ ଯଦି ଖୋଜଇ ଏ ମନ,
  ନଇଁ ଆସେ ତୁମ ପଣତ ଛାଇ ।
  କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ଅବଶ ଡେଣାରେ
  ଛୁଇଁ ଯାଏ ସତେ ମଳୟ ପରଶ
  ତନ୍ଦ୍ରା ଆସଇ ନଇଁ ।।

  ଗୀତିମୟ ତୁମ ଚାଲିରେ ଚାଲିରେ,
  ଝଙ୍କାର ତୋଳେ କର କଙ୍କଣ ବୀଣା ।
  ପରଶ ତୁମର ଶିତଳାଇ ଦିଏ
  ରୌଦ୍ର ଦଗ୍‌ଧ ସବୁଜ କ୍ଷେତ ମୋ
  ଫୁଟେ କେତେ ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ଜିଣା ।।

  ତୁମରି ଗୋଲାପି ମିଠା ଅଧରର,
  ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଣା ସ୍ମିତ ହସ ।
  ତୁମରି ତନୁର ମହ ମହ ବାସ,
  ପ୍ରତି ଲୋମ ମୂଳେ ଶିହରଣ ଦିଏ,
  ମନକୁ ମୋହର ଚହଲାଇ ନିଏ,
  ରଚିବାକୁ ପ୍ରୀତି ରାସ ।।

  ତୁମେ ତ ମୋହର ପ୍ରଣୟର ଦେବୀ,
  ତୁମେ ଗୋ ହୃଦୟ ରାଣୀ ।
  ତୁମ ପ୍ରୀତି ମୋର ଜୀବନ ନିର୍ଯାସ,
  ତୁମ ବିନା ଶୁନ୍ୟ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର,
  ଶୁନ୍ୟଗର୍ଭା ଏଇ ଜୀବନ ଯେମିତି,
  ତୁମେ ଯେ ନେଇଛ,
  ଦେହ ମନ ମୋର କିଣି ।।
  * ବିନୟ ମହାପାତ୍ର
  ©binay2018