• i_m_kpl 24w

    Mukammal huyi har ek chiz mujhe dekh hairaan hai..
    ..
    Etna pakar bhi yeh shQs kyu pareshaan hai..


    ©i_m_kpl