• mythoughtsajourney 6w

  Esa bara muje lagata hai
  Dasra main bharish nai
  Ruk ne wali ,Muje lagat hai
  Ravan esabar pani main
  Duba ke marne wala hai
  ©mythoughtsajourney