• roshiaslam 6w    Bachpan se kato par chalna sikha hai... Ab phul dikhte he to bach kar nikl jati hu
    ©roshiaslam