• althia 22w

  AKO LANG.

  Hindi ko naman pinilit na mahalin ang isang tulad mo
  Naramdaman ko nalang na ikaw na pala ang gusto ko
  Sa pagkakataon akoy iniiwasan mo
  Pakiramdam ko ang lupit para sakin ng mundo.
  Sa bawat tingin akoy parang natutunaw
  Bawat galaw at bawat sikat ng araw
  Napapabilis mo lahat.
  Ilang beses ko ng sinabi sa sarili ko
  Hindi ikaw.
  Hindi dapat ikaw,
  Ako lang muna
  Sarili ko muna,
  Bago ikaw.
  Ako muna,
  Mamahalin ko muna ang sarili ko.
  Hindi ko pinilit na ikaw.
  Ako muna.  #Pod