• ish_02_ 13w

    Shikayat tow aaj bhi mujhe khud se hai

    Khair tumse tow ishq hee Rahega