• maniishah 9w

    Move on

    Jaise suraj roj dhalke ek nye josh ke sath ugta hn.
    Vse hii purani baate piche chod ek nyi suruat karo.