• maahik 23w

    Woh mere apne.jo ab anjaane se ho gaye.rishta hai unse per phir bhi woh ajnabi se ho gaye...

    ©maahik