• abhhii 23w

    Aksar khwahishey badi hoti hai khushi ke age,
    Aur insan isse pane ke liye jina chhod deta hai!!

    Šabhhii