• sushime 9w

  Kung hindi mo na kaya

  “At kung maglao'y
  'di mo na piliing manatili
  sa aking bisig,

  hayaan na lamang natin na ang lamig
  ang magpaalala sa minsan na
  nating binuong pag-ibig.”