• r_i_t_i_k 10w

    Badla nahi ho mai ...
    ........ Meri bhi kuch kahani hai
    Bura ban gya mai .......
    ............Apno ki mehrbani hai
    ©r_i_t_i_k