• divya_diya 10w

    Jo khud ki baath nahi rakh saka
    Vo hamaari baath ki kya izzat rakhega

    ©divya_diya