• shivashayar10 6w

    Untitled.

    SHIKAYATEN HI SAHI
    KIYA KARO HUMSE.

    KYUN KI TAAREEF SUNNE KI AARZU HAMARI KAB KI KHATM HO CHUKI HAI.

    @Shiva.