• satyabratasethi 4w

    ସ୍ୱାଧୀନତାର

    ଜୀବନର ଯିଏ ସତ୍ ଆଚରଣ କରି ନ ଶିଖିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ,ଆଉ ଯିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ନ ହୋଇ ଶିଖିଛି ସେ କେବେ ସତ କହିପାରିବ ନାହିଁ,ଆଉ ଯିଏ ସତ ନ କହି ଶିଖିଛି ସେ କେବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ,ଆଉ ଯିଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ନ ହୋଇ ଶିଖିଛି ସେ କେବେ
    ସ୍ୱାଧୀନତା ର ମହତ୍ତ୍ଵ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ ନାହିଁ,ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ,ଆଉ ଆଜି ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ସେହିଭଳି କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
    ©Satyabrata