• theklassicalboyjourney360 34w

  Jab Dil Tutta Hai To Har
  Koi Kehta Hai Ki Tumhe
  Usse Bhi Accha Koi Milega,
  Par Koi Ye Nahi Samjhta ki
  "Zaroorat! Acche Ki
  Nahi Hoti, Uski Hoti Hai
  Jisse 'Mohabbat' Ho.
  ©theklassicalboyjourney360