• merimohbbat143 35w

    Khna hi pda use meri shayri padkar__

    Iski har shayri mohbbat se bhari hoti h__:)


    ©vidhi3