• saniyasd 10w

    Shak nhi yakin hai koi kisi ka nhi hota...

    #..$@n!¥@..# #..$d..#