• sarakl 9w

    vi to som alltid skulle stå sammen
    må nå stå hver for oss