• faizan_fayaz_khan 10w

    Rakhai gaa yaad hamai zamana
    Ki kiss tarah hamnai hai apnu KO manaya
    Kya faraq phadta hai es sai ki kue hamai hai es gham nai khaya
    Ki kab chahai ga ye zamana hamai apnu sai milana...
    ©faizan_fayaz_khan