• tanyaraheja 5w

    Remedies for good marriage life

    Suryedev ko roj subah haldi dalkar jal arpit Kare
    Guruvar k din Vishnu sahastranam ka paath Kare
    Friday ko matarani ko shringar ka saaman chadaye ..
    Fast on Thursday don't eat salt