• iamsushie 6w

  Forward

  Read More

  Para sa mga taong ayaw sumuko
  Dahil takot mawalan at maiwan
  Kahit sa simula pa lang
  Pinilit lang naman  You deserve to be happy
  Always remember that letting go
  Of an unhealthy relationship
  Is a brave thing  Just move forward
  Love will awaits you

  ©iamsushie