• 88kabir 34w

    ....

    Kuch khanio... Ka
    Na khatam hona hi...
    Behtar haiiii..
    ©88kabir