• _shahid_ 5w

    Let's Bring back

    Chalo Waqt ke ped se woh Lamhe tod laate hain,
    Phir wahi Gend ke lie sabhi ek ek rupay milaate hain.
    ©_shahid_