• shiv__kannu__ 4w

    Anjan se is safar me me kudh ko knhi chod aaya hu
    Kudh ki tlash me me kudh ko knhi chod aaya hu


    ✍️✍️
    ©shiv__kannu__