• ashab1717 49w

    Hakikat se dar lagta hai ?
    nahi.....
    hakikat se thes phuchti hai.


    ©ashab1717