• royal24brar_ 9w

    Changa madaa dasna bht aukha

    Bas bande da milnaa ek jariyaa hunda

    Parkhna ehna saukha ni

    Ethe har bnde da adh adh narzariya hunda