• rituparnadey 5w

  KHAMOSHI

  Akh mey asu ki tara tu behegeya.
  Jayesa samundar se moti juda ghum hogayi khain.
  Kinaare mey milan karta tha reath Or samundar namak ki tarha ghuln gaya kahi.
  Ghum hogaya sari khusiyan.
  Saher ki khamoshi jayse than gayin.
  Barsat nahin girir.
  Reath or rahan nahi
  Ghum gaya kahin.
  Khuda ney bhi nah suna..
  Sab ijar sa gaya kahin.
  Gunj khamoshin mey beh gayi.
  ©rituparnadey