• arunbhatnagar 22w

    Socha nhi tha ki is qadar main toda jauga
    Ki ab jodne wala bhi nhi h.
    Šarunbhatnagar